Samarbetspartners

Arbetsförmedlingen:

Social Ekonomi Uppsala har tecknat två avtal med Arbetsförmedlingen.
Det ena gäller platser för sysselsättnings och den andra platser för förstärkt arbetsträning.
I dag har vi 10 personer med i vår verksamhet.

Samordningsförbundet och Coompanion:

Dessutom pågår ett kompetenshöjande inslag kring socialt företag
i samverkan med Samordningsförbundet och Coompanion.