Arbetssätt

Social Ekonomi Uppsala har ett arbetsintegrerande syfte.
Det betyder att vårt övergripande ändamål är att integrera människor i arbetslivet och samhället.


I Social Ekonomi Uppsala är alla med och påverkar verksamheten,
dess innehåll och utveckling. Vinsten placeras i den egna verksamheten.


Efterhand ges ökat ansvar och inflytande i såväl affärsverksamhet
som i det sociala samspelet mellan företagets medarbetare

Inledningsvis varvas deltagande med kompetenshöjande aktiviteter som exempelvis sociala företags behov och funktion i samhället.

Arbetsuppgifter

•Vi driver en secondhand butik som öppnade den 26/10-2013
•Arbetsuppgifterna i butiken består bl.a. av:
•Mottagning
•Uppackning
•Rekonditionering
•Prismärkning
•Utplacering av varor i butiken. 

 100_2432

Under uppbyggnad

En kreativ avdelning är under uppbyggnad. Här ska finnas plats för dig som har intresse av sömnad och handarbete eller något annat kreativt